// ma-vr // 9:00-18:00

Privacybeleid

Recentste update: 15 december 2020

Om u van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens over u bijhouden en gebruiken. Daarbij willen we uiteraard uw privacy maximaal respecteren. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens enkel om specifieke redenen, en beperken ons tot wat echt nodig is. Hieronder vindt u daarover alle informatie.

Het adres van onze website is: www.stropellets.be.

Onze bedrijfsgegevens:

Sentio BV
Zagerijstraat 11
2460 Lichtaart

BE 0456.159.326
RPR Turnhout

+32 (0)14 758 945
info@stropellets.be

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens enkel voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten. De gegevens die wij gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks bezorgt via het contactformulier, de bestelpagina en het afrekenproces op onze website, via e-mail of via een telefonisch contact, en de gegevens die daaruit voortvloeien. Daarbij verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens, afhankelijk van de situatie:

 • identificatiegegevens: naam, IP-adres
 • contactgegevens: adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • transactiegegevens: historiek van aankopen, openstaande facturen
 • financiële gegevens: bankrekeningnummer, betalingen met inbegrip van mededelingen bij overschrijvingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • om u te helpen en uw vragen te beantwoorden
 • om overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren
 • om uw account in te stellen voor onze webwinkel
 • om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten die in lijn liggen met een overeenkomst die we al met u hebben
 • om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen (BTW-administratie, boekhouding)
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang (het bewijzen van transacties, incasso)
 • om te antwoorden op een officieel verzoek van gemachtigde publieke of gerechtelijke instanties

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we daarnaast ook de volgende gegevens:

 • optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord
 • door u bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan u te tonen die u recentelijk hebt bekeken
 • locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • verzendadres: we vragen u om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat u een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar u te verzenden

Wanneer u een account aanmaakt, worden uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen

We accepteren betalingen via Bancontact. Bij het verwerken van deze betalingen worden gegevens overgedragen aan de betalingsverwerker Mollie. Hiertoe behoort alle informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Betalingen via bankoverschrijving worden verwerkt door BNP Paribas Fortis.

De gegevens en het privacybeleid van deze betalingsverwerkers vindt u op hun websites:

We delen informatie enkel voor zover noodzakelijk met derden die ons helpen onze bestellings- en leveringsservices aan te bieden, zoals:

 • dienstverleners die wij inschakelen voor de verwerking, afhandeling en opvolging van uw bestelling (logistiek, transport, betalingsverwerking, incasso)
 • financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan

In geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie en tot 7 jaar na het einde van de contractuele relatie, of zolang dit vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels. Met betrekking tot potentiële klanten wordt de informatie bijgehouden voor maximum 2 jaar.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website verzamelen we de data in het reactieformulier, uw IP-adres en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien u deze gebruikt. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie. De gegevens en het privacybeleid van Gravatar vindt u op hun website:

Wanneer u een reactie achterlaat dan worden die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Onze website draait onder het HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), waarbij door middel van versleuteling een veilige uitwisseling van gegevens wordt beoogd.

Zowel op de server waarop onze website wordt gehost als op onze eigen computersystemen zijn de nodige firewalls, antivirus- en antimalware toepassingen voorzien.

Indien ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch persoonsgegevens gehackt, gestolen of op een of andere manier openbaar gemaakt zouden worden zonder dat dit de bedoeling was, dan zullen wij een datalek melden aan de getroffen individuen en aan de  Gegevensbeschermingsauthoriteit als de inbreuk waarschijnlijk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Deze melding zal gebeuren door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, maximaal 48 uur nadat het gegevenslek werd vastgesteld.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens;
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast;
 • Wissen: u kan het wissen van uw persoonsgegevens vragen;
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen;
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing;
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken;
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij. 

U kan deze rechten uitoefenen door ons via een van de volgende kanalen te contacteren:

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hebt u hierover een vraag?

Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven